Půjčka bez poplatků

Chcete konečně půjčku bez poplatků? Tak se svěřte do péče nám. Naše půjčky jsou opravdu bez poplatků předem.

Online žádost
Online půjčka podle představOnline půjčka podle představ

Naše nebankovní půjčka se vám dokonale přizpůsobí. Nenajdete dokonce ani žádné poplatky předem. Požádejte si o flexibilní nebankovní půjčku bez poplatků ihned.

Vyplnit žádost
Bez poplatků předemBez poplatků předem

U naši nebankovní půjčky nenajdete žádné nepoctivé poplatky předem. Jednáme seriózně a nabízíme seriózní nebankovní půjčku bez poplatků předem. Požádejte si o půjčku ihned.

Vyplnit žádost
Bez obav z registrůBez obav z registrů

U naši nebankovní půjčky se nemusíte obávat negativních záznamů v registrech. Jako každá společnost do nich sice nahlížíme ale zhodnocujeme jestli je nalezený záznam relevantní vzhledem k době a situaci.

Vyplnit žádost
Vyplacení do 24 hodinVyplacení do 24 hodin

Jakmile vám bude nebankovní půjčka schválená a budou splněné všechny náležitosti (podpis smlouvy, atd.), ihned odesíláme peníze na váš účet. Takže máte půjčku k dispozici do 24 hodin.

Vyplnit žádost

Online žádost o půjčku

X
Souhlas s poskytnutím a se zpracováním osobních údajů

Souhlas s poskytnutím a se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Radovan Dlouhý, IČO 13700791, se sídlem Rudy Kubíčka 999, 686 05  Uherské Hradiště a/nebo
Ivana Ležáková, IČO 87164451, se sídlem Popovice 82, 687 04  Kunovice

Zpracovatelem osobních údajů je:
Radovan Dlouhý, IČO 13700791, se sídlem Rudy Kubíčka 999, 686 05  Uherské Hradiště a/nebo
Ivana Ležáková, IČO 87164451, se sídlem Popovice 82, 687 04  Kunovice
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu
Souhlas bude proveden elektronicky před odesláním žádosti o úvěr a to zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o úvěr ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány
Mezi obecné osobní údaje patří jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodinný stav, adresa trvalého pobytu a bydliště, IP adresa, rodné číslo, číslo občanského průkazu, místo narození, zaměstnavatel, datum vzniku pracovního poměru a údaj o době jeho trvání, údaje o jiném plátci příjmu (např. důchodu, renty a sociálních dávek), výše čistého příjmu, číslo bankovního účtu a počtu vyživovaných dětí.

Zvláštní kategorie osobních údajů není vyžadována.

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
3.1. Osobní údaje, kterými jsou osobní údaje uvedené v bodě 2. bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
-  pro uzavření smlouvy o úvěru/zápůjčce,
-  pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu,
-  pro zasílání marketingových oznámení správce,
-  pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou poskytovatelé úvěru, dle rozsahu oprávnění a registrace u ČNB správce, aby je tyto osoby užily k poskytnutí úvěru.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
  Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.bezregistruonlinepujcka.cz nebo odesláním e-mailu na adresu uver@azfin.cz.
  Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb.. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
  Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

7. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Pokud s čímkoliv výše uvedeným byť jen z části nesouhlasíte, nepotvrzujte prosím tento Souhlas!

X
Souhlas s poskytnutím a se zpracováním osobních údajů

Souhlas s poskytnutím a se zpracováním osobních údajů

(poskytujete pouze Váš e-mail)

Správcem osobních údajů je:
Radovan Dlouhý, IČO 13700791, se sídlem Rudy Kubíčka 999, 686 05  Uherské Hradiště a/nebo
Ivana Ležáková, IČO 87164451, se sídlem Popovice 82, 687 04  Kunovice

Zpracovatelem osobních údajů je:
Radovan Dlouhý, IČO 13700791, se sídlem Rudy Kubíčka 999, 686 05  Uherské Hradiště a/nebo
Ivana Ležáková, IČO 87164451, se sídlem Popovice 82, 687 04  Kunovice
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu
Souhlas bude proveden elektronicky před odesláním žádosti o úvěr a to zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o úvěr ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány
V případě zadání pouze Vašeho e-mailu pro zasílání akčních nabídek e-mailem patří mezi obecný osobní údaj Vaše e-mailová adresa. Žádný další osobní údaj není a nebude po Vás vyžadován.

Zvláštní kategorie osobních údajů není vyžadována.

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
3.1. Osobní údaje, kterými jsou osobní údaje uvedené v bodě 2. bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
-  pro zasílání marketingových oznámení správce.

Váš e-mail nebude nikdy poskytnut třetím osobám!

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
  Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.bezregistruonlinepujcka.cz nebo odesláním e-mailu na adresu uver@azfin.cz.
  Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb.. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
  Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

7. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Pokud s čímkoliv výše uvedeným byť jen z části nesouhlasíte, nepotvrzujte prosím tento Souhlas!

Online půjčka bez registrů, nebankovní online půjčka

Podnikáte, kdy ve svém oboru potřebujete digitální technologie, které Vám zcela usnadňují práci? Hodláte si koupit zbrusu nový kousek, ale nemáte dostatek peněz k tomu, abyste jej mohl financovat? Zvažujete nad volbou půjčky, ale nevíte u jaké společnosti si tyto peníze půjčit, protože na trhu existuje spoustu společností, které půjčky nabízejí?

Jistě jste všeobecně vzdělaný, kdy víte, že dnes není lehké si vybrat společnost, u které si lze bezpečně půjčit peníze, neboť společnosti se dnes předhánějí o prvenství a snaží se pro své klienty nabídnout maximum, nebo také ždímají ze svých klientů peníze.

Půjčka na podnikání

Jak si tedy vybrat spolehlivou společnost? V prvé řadě je nutno klást důraz na podmínky, za kterých společnost půjčku poskytuje a také co poskytuje svým klientům. Proto dovolte nám se Vám představit, kdy jsme společností, která se úzce specializuje na finanční problémy lidí, a řešíme různé finanční situace pomocí námi poskytovaných půjček.

Co pro své klienty nabízíme? Nabízíme jak podnikatelské tak spotřebitelské půjčky, které jsou námi omezeny. To znamená, že Vám půjčíme jen určitou sumu peněz, která je námi pevně daná. Ve Vašem případě, kdy si potřebujete půjčit na nové technologie, tak s Vámi sjednáme podnikatelskou půjčku, kterou poskytujeme v hodnotách od 30.000 Kč až do 75.000 Kč. Při sjednání této půjčky je nutné nám prokázat Vaši osobu, kdy se tak koná pomocí občanského průkazu. Na Váš příjem z podnikání ani daňové přiznání nehledíme.

Naše nebankovní půjčka je rychlá

Ale i přesto se u nás vyskytují dvě podmínky, které je nutné splnit k zdařilému sjednání půjčky. Těmi podmínkami jsou - nutnost nebýt v exekučním řízení a nemít zapsané trvalé bydliště na městském úřadu. Co to pro Vás znamená? Jestliže jste v exekučním řízení a hodláte si u nás půjčit peníze, tak Vám půjčíme až po vyplacení závazků věřitelům, kterým peníze dlužíte. Zapsané trvalé bydliště na městském úřadu znamená, že majitel nemovitosti, ve které bydlíte, nesouhlasí s Vaším přihlášením k trvalému bydlišti na jeho adrese.

Jestliže se ale situaci s dluhy rozhodnete řešit pomocí insolvenčního řízení, kdy toto řízení zdárně dovedete do konce, tak Vám půjčíme peníze, ale jedná se o jinou formu půjčky. Tato půjčka se nazývá půjčka po insolvenci, která může dosáhnout výše až 50.000 Kč s tím, že je nutností mít prokazatelný příjem 12.000 Kč. Co prokazatelný příjem pro Vás znamená? To znamená, že nám musíte prokázat, odkud Vaše příjmy pochází a jelikož jste podnikatel, tak nám doložíte Vaše příjmy z podnikání.

Líbí se Vám tato nabídka? Tak neváhejte nás kontaktovat, s naším pohotovým jednáním budete mít půjčku vyřízenou do pár dní, kdy při její sjednávání dbáme na spokojenost našich klientů a plně zohledňujeme jejich žádost.

Vyplnit online žádost o nebankovní půjčku

Vyplnit online žádost o nebankovní půjčku

Vyčkejte na posouzení. Stav vaši žádosti o půjčku budete vědět v průběhu dne

Vyčkejte na posouzení. Stav vaši žádosti o půjčku budete vědět v průběhu dne

V případě schválení dojde k podpisu smlouvy o půjčce. Žádná zprostředkovatelská smlouva. Přímo smlouva o půjčce.

V případě schválení dojde k podpisu smlouvy o půjčce. Žádná zprostředkovatelská smlouva. Přímo smlouva o půjčce.

Po podpisu smlouvy se ihned půjčka odesílá. Půjčku tak máte k dispozici do 24 hodin. Naprosto jednoduché. Nyní si už stačí jen požádat

Po podpisu smlouvy se ihned půjčka odesílá. Půjčku tak máte k dispozici do 24 hodin. Naprosto jednoduché. Nyní si už stačí jen požádat

Celý proces je velmi jednoduchý a bezpečný. U nás se nemusíte bát, že vám bude půjčka zamítnuta, protože máte negativní záznam v registrech. Do registru sice nahlížíme, ale vyhodnocujeme, jestli nalezený záznam je relevantní vzhledem k době a případně i situaci. Dnes rozhodně nedojde k jednoznačnému zamítnutí skrze negativní záznam v registrech. Předsvědčte se ihned a požádejte si o půjčku.

Požádat o půjčku

Půjčka na cokoli

Rychlá nebankovní půjčka na cokoli
Rychlá nebankovní půjčka na cokoli

Když někdo hledá půjčku, tak si myslí, že je to opravdu snadné. V televizi se denně objevuje několik nabídek na férovou a rychlou půjčku. Ovšem opak je v mnoha případech pravdou. Když jsem já potřebovala rychlou půjčku, tak s tím byl obrovský problém, protože jsem měla záznam v registru a taky mi skončila exekuce. Díky tomu se se mnou skoro nikdo nechtěl o půjčce bavit. Potřebovala jsem urgentně půjčit na přestěhování, ale ať to bylo nutné sebevíce, nikdo se se mnou stejně nebavil. Nevěděla jsem, co dál. Pak jsem na internetu našla nabídku na tuto nebankovní půjčku. Kompletně jsem si celou stránku pročetla a zjistila jsem, že tato půjčka je jiná než ostatní půjčky. Jelikož nevyžadovali nesmyslný poplatek předem jako mnoho jiných společností, rozhodla jsem se o půjčku požádat. Na stránkách měli online žádost, a proto jsem ji vyplnila a čekala jsem, co bude dál. V průběhu pár hodin jsem byla kontaktována obchodním zástupcem, který řešil můj případ a sdělil mi, že půjčka pro mě nebude vůbec problém. Domluvili jsme se na schůzku, kde mi vysvětlil detailně, jak bude vše probíhat. Po pár dnech jsem měla peníze na účtu, a to jen díky této nebankovní půjčce. Když jsem se obchodního zástupce ptala, proč nechtějí poplatek předem nebo proč je půjčka tak rychlá, tak mi odpověděl, že je poskytována ze soukromých zdrojů, a proto je to rychlejší než u společností, které si zdlouhavě každého prověřují a neřeší, jestli klient potřebuje půjčku rychle nebo ne. Tato nebankovní půjčka je opravdu jedno z dobrých rozhodnutí, co jsem udělala. Nelituji a rozhodně, kdybych potřebovala další půjčku, obrátím se rovnou na ně.

Kateřina, 170.000,- Kč, Třebíč

Konsolidace půjček

Rychlá online půjčka na konsolidaci
Rychlá online půjčka na konsolidaci

Potřebovala jsem vyplatit všechny moje stávající půjčky, ale nikdo se se mnou nechtěl bavit, protože díky jedné půjčce jsem už měla exekuci a hrozila, že mi i zabaví byt. Musela jsem to začít hodně rychle řešit. A proto jsem nejprve zkusila oslovit banku, aby mi pomohla. Jakmile ale bylo zjištěno, že mám exekuci a záznam v registru, odcházela jsem s prázdnou a s nepořízenou. Nějakou dobu jsem hledala na internetu všelijaké půjčky, abych mohla vše co nejrychleji vyřešit. Chodily mi různé nabídky na půjčky, ale vždy byl problém, že musím zaplatit poplatek předem, protože jsem prý nebotní klient. Dávalo by to i smysl, ale nechápala jsem, proč musím dávat peníze, když je naopak potřebuji půjčit. A tak jsem přestala na podobné nabídky reagovat a pokračovala jsem v hledání. Pak se objevila tato nebankovní půjčka. Prezentovali se jako soukromí investoři a že prý nemají problém půjčku na vyplacení exekucí poskytnout. Jediný háček byl v tom, že jsem musela dát nemovitost do zástavy, aby měli jistotu, že se bude půjčka řádně splácet. Tohle mi dávalo smysl. Každý, kdo půjčí nějakou částku, chce mít jistotu, že peníze dostane zpět, a proto potřebuje nějakou záruku. Jelikož jsem nemovitosti vlastnila a i nadále vlastním, neviděla jsem jediný problém nemovitost dát do zástavy, abych se mohla všeho zbavit. Tato nebankovní půjčka mi vyšla maximálně vstříc. Nízká splátka, bezproblémové jednání, žádné poplatky předem, ale hlavně jsem nepřišla ani o nemovitost, jak to dělají některé společnosti. Nyní jsem si od nich půjčila i na rekonstrukci a jsem opravdu spokojená. Tuto nebankovní půjčku mohu vřele doporučit.

Leona, 630.000,- Kč, Praha

Půjčka na auto

Nebankovní půjčka na nové auto
Nebankovní půjčka na nové auto

Rozbilo se mi auto a já jsem potřeboval rychle peníze na nové. Bohužel leasing nepřicházel v úvahu, protože jsem měl záznam v registru a kvůli tomu jsem neměl možnost mít auto ihned a s pravidelnými splátkami. Díval jsem se tedy po nebankovním řešení a našel jsem výhodou nabídku, která se prostě nedala odmítnout - půjčku na koupi automobilu. Nebankovní půjčka na koupi automobilu byla velmi rychlá, a také jsem byl překvapen, jak nízká byla splátka. Rozhodně, pokud budu v budoucnu potřebovat peníze na cokoli, obrátím se znova na tuto nebankovní půjčku. Vyšli maximálně vstříc a toho si moc cením. Seriózní nebankovní půjčka opravdu existuje a je to tato. Jsem moc rád, že jsem tuto nebankovní půjčku našel.

Oldřich, 110.000,- Kč, Ostrava

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.